Zajęcia

ZAJĘCIA PORANNE:

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WTOREK              Zajęcia językowe – Język angielski

CZWARTEK          Logorytmika

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:

PONIEDZIAŁEK    

14:00 – 15:20      Zajęcia językowe – język hiszpański

WTOREK             

13:00 – 14:30     Zajęcia taneczno – ruchowe – TAŃCE

14:30 – 15:30    Zajęcia logopedyczne (grupowe)

ŚRODA                

14:00 – 15:20     Zajęcia językowe –  język hiszpański

CZWARTEK         

14:00 – 15:00       Zajęcia emocjonalno – społeczne

15:00 – 16:00       Zajęcia artystyczne

PIĄTEK                 

14:00 – 15:20     Zajęcia językowe –  język hiszpański