REKRUTACJA 2024/2025

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓWSzanowni Rodzice, Opiekunowie
6 maja 2024 roku rozpocznie się rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Zielone Ogrody”  na rok szkolny 2024/2025.
Rekrutacja do naszego przedszkola odbywa się w formie papierowej. 
Komplet dokumentów (wniosek + załączniki) oraz dokumenty zewnętrzne (np. PIT, UPO, zaświadczenie o zatrudnieniu) prosimy wrzucić do przygotowanej skrzynki podawczej, w przedsionku przedszkola.

Zasady Rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca.

Informacja o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny jest udostępniana w wykazie wolnych miejsc (oferta przedszkola) przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie edukacji  przedszkolnej przez dzieci uczęszczające już do przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka złożony w wersji papierowej w siedzibie przedszkola (skrzynka podawcza w przedsionku przedszkola). Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej przedszkola www.zieloneogrody.katolicka.edu.pl

Nabór prowadzony jest w okresie od 06 do 13 maja 2024 r.

Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń wniosków.

UWAGA !!!
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ PRZEDSZKOLA (wykazem wolnych miejsc), HARMONOGRAMEM REKRUTACJI, REGULAMINEM REKRUTACJI oraz KRYTERIAMI REKRUTACYJNYMI

Informacje dotyczące rekrutacji oraz wzory dokumentów dostępne są również na naszej tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola

WAŻNE!!!
Załącznik nr 8 Potwierdzenie woli przyjęcia, składają Państwo dopiero w przypadku zakwalifikowania się dziecka do placówki.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W RAMACH REKRUTACJI:

1. WYPEŁNIONY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

2. WYPEŁNIONE ZAŁĄCZNIKI (np. Oświadczenie o wielodzietności) bez załącznika nr 8 (Potwierdzenie woli przyjęcia)

3. DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE POŚWIADCZĄCE ZŁOŻONE NA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKACH INFORMACJE (np. zaświadczenie o zatrudnieniu)

UWAGA:
DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W PLACÓWCE – ul. ARMII KRAJOWEJ 2 (skrzynka podawcza w przedsionku przedszkola)

DOKUMENTY DO POBRANIA

LPRODZAJ DOKUMENTUOPIS
1HARMONOGRAMTERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
POBIERZ (.PDF)
2OFERTAOFERTA PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
POBIERZ (.PDF)
3REGULAMIN REGULAMIN NABORÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025
POBIERZ (.PDF)
4WNIOSEKWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
POBIERZ (.PDF)
5KRYTERIAKRYTERIA NABORU OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
POBIERZ (.PDF)

ZAŁĄCZNIKI

LPNumer załącznikaOpis
1Załącznik 2Oświadczenie- wielodzietność
POBIERZ (.PDF)
2Załącznik 3Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
POBIERZ (.PDF)
3Załącznik 4Oświadczenie o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu i/lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola
POBIERZ (.PDF)
4Załącznik 5Oświadczenie PIT
POBIERZ (.PDF)
5Załącznik 6Oświadczenie- szczepienia
POBIERZ (.PDF)
6Załącznik 7Oświadczenie- żłobek
POBIERZ (.PDF)
7Załącznik 8Potwierdzenie woli przyjęcia
POBIERZ (.PDF)
8Załącznik 9Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
POBIERZ (.PDF)

Przewiń na górę