Ramowy rozkład dnia

GODZINY ZAJĘCIA
6:00-7:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo-gospodarcze
7:00-7:30 Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne
7:30-8:00 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
8:00-8:10 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:10-8:40 Śniadanie
8:40-9:00 Zabiegi higieniczne. Sprzątanie po śniadaniu
9:00-11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, kierowane oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela: zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
11:00-11:10 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu
11:10-11:40 Obiad – II danie
11:40-13:30 Doskonalenie czynności samoobsługowych. Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek na leżakach
13:30-13:40 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu
13:40-14:00 Obiad – Zupa
14:00-15:10 Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Gry i wspólne zabawy. Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
15:10-15:25 Podwieczorek
15:25-17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci
Przewiń na górę