Rada Rodziców

  • Radę Rodziców tworzą przedstawiciele wybrani przez Trójki Grupowe w drodze głosowania
  • Nr konta: 37 9584 0008 3014 1401 8628 0001